shop it

Happy home design

קורס פנג שואי ועיצוב

Focus on your home

ייעוץ אישי לעיצוב הבית שלך

Design your business

עיצוב סביבת העבודה

בקרוב

Design to be happy

בכל תכניות הליווי והקורסים הושקעו הרבה מחשבה, אהבה וניסיון. והם נוצרו עבורך כדי לתת לך כלים ליישום אצלך בבית ובחיים. כלים לחיבור לבית, תשוקה לחיים עצמם, טכניקות עיצוב, וידע בפנג שואי. בכל תקופה אני מוסיפה ומעדכנת את התכנים בקורסים בהתאם לצורך ולביקוש הלקוחות כך שאת צומחת יחד איתי ועם הקורסים ונהנית מחידושים ותוספות תמיד! כי ברגע שאת בשכונה – את חלק ממנה ולא תוכלי להפסיק. תרגישי בבית.

LESS HOUSE _ MORE HOME

שרונה קאופמן

המוצרים

בכל תכניות הליווי והקורסים הושקעו הרבה מחשבה, אהבה וניסיון. והם נוצרו עבורך כדי לתת לך כלים ליישום אצלך בבית ובחיים. כלים לחיבור לבית, תשוקה לחיים עצמם, טכניקות עיצוב, וידע בפנג שואי. בכל תקופה אני מוסיפה ומעדכנת את התכנים בקורסים בהתאם לצורך ולביקוש הלקוחות כך שאת צומחת יחד איתי ועם הקורסים ונהנית מחידושים ותוספות תמיד! כי ברגע שאת בשכונה – את חלק ממנה ולא תוכלי להפסיק. תרגישי בבית.

מכתבי האהבה

הנה חלק מהלקוחות שלי ומכתבי ההערכה שלהם.